De beslisboom kan de huisarts helpen bij het stellen van een diagnose bij schouderklachten, en bij het nemen van een beslissing over de behandelwijze.