Introductie Join2Care

 Join2Care tracht met behulp van een beslisboom kennis vanuit de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)-standaarden, de richtlijnen van de NOV (Nederlandse Orthopedische Vereniging) en kennis uit de leerboeken en praktijk te bundelen tot een leidraad, die de huisarts kan helpen een waarschijnlijkheidsdiagnose te stellen. Hieraan koppelen ze een behandeladvies. Ze organiseren bijeenkomsten met huisartsen om de flowchart te toetsen en verder te verbeteren.

Stijn van Gennip en Albert van Houten studeerden beiden geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2016 startten zij het project Join2Care, waarmee ze een brug slaan tussen de eerste en de tweedelijns Orthopedische zorg.

Contactformulier