Medisch Contact: “Orthopedie gebaat bij anderhalvelijnszorg.”

Scheidslijnen tussen eerste en tweede lijn belemmeren kwaliteit

Logo Medisch ContactOok voor orthopediepatiënten is anderhalvelijnszorg een model dat patiënten, huisartsen en specialisten voordelen biedt. Lastig probleem daarbij is vooralsnog dat de klassieke scheidslijnen tussen eerste en tweede lijn geslecht dienen te worden.

Anderhalvelijnszorg, hier gedefinieerd als zorg op het grensvlak van gedifferentieerde eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg gegeven in de eerste lijn, wordt steeds vaker geopperd als een middel om zorg te verbeteren en kosten te beheersen. Uit het visiedocument ‘Medisch Specialist 2015’ blijkt echter dat 64 procent van de medisch specialisten er geen voorstander van is.1 De voorzitter van de projectgroep die dit visiedocument opstelde, Carina Hilders, zegt hierover: ‘Kennelijk moet je verschil maken tussen verschillende vakgebieden. Een orthopeed heeft niets te zoeken in zo’n buurtgezondheidscentrum’.2 Wij denken echter dat anderhalvelijnszorg in de orthopedie wel mogelijk en nuttig is. We beschrijven daartoe onze overwegingen, successen en moeilijkheden bij onze poging orthopedische anderhalvelijnszorg te organiseren.

Meer berichten

Move knowledge, not patients

Prisma is een app waar huisartsen en medisch specialisten digitaal en cross-disciplinair samenwerken. Prisma bevindt zich op de Siilo app en gebruikt de veilige messaging technologie in een toegewijde omgeving, te vinden onder de ​‘Spaces tab’. Prisma is als...

Anderhalvelijnszorg: wat als de oplossing het probleem is?!

Complexe zorg in de ziekenhuizen en eenvoudige zorg in de eerste lijn, dat is het ideaalbeeld. Met tal van projecten proberen huisartsen en medisch specialisten dit ideaal te verfijnen door eenvoudige specialistische zorg in de huisartsenpraktijk aan te bieden....

NZa past regelgeving aan vanwege coronavirus

  Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hebben te maken met grote drukte door de toename van het aantal mensen met een coronabesmetting. Zij zetten alle zeilen bij om goede zorg te blijven leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil de zorgprofessionals...

NZa – Veel artsen maken gebruik van consulten ‘op afstand’

Medisch specialisten maken veel gebruik van de mogelijkheid om consulten op afstand te registreren. Het gaat dan om beeldbellen, het belconsult en het schriftelijke consult. Vooral het belconsult wordt veel gebruikt, maandelijks zo’n 200 duizend keer. Dat blijkt uit...

Join2Care.nl, update na lancering van de website

Allereerst hartelijk dank voor het bezoeken van onze website. Na de lancering hebben wij enorm veel reacties gekregen; hoofdzakelijk positief. Inmiddels is onze animatievideo op LinkedIn meer dan 6000 keer bekeken en is de website bijna 500 keer bezocht. Een goede...

Ja, er zit toekomstmuziek in anderhalvelijnszorg

In drie proeftuinen in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg. De Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg van de Universiteit Maastricht evalueert de anderhalvelijnsinitiatieven. De belangrijkste bevindingen van...

Zorg en Z: “Anderhalvelijnszorg bespaart kosten in de zorg.”

In drie proeftuinen in Zuid-Limburg is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg die zich richt op het voorkómen van onnodige verwijzingen vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn. Hierbij worden gelijktijdig drie met elkaar samenhangende doelen...

Neem contact met ons op

5 + 5 =