Over ons

Albert van Houten

Albert van Houten

Orthopedisch Chirurg

In 2013 ben ik gestart met mijn opleiding tot orthopedisch chirurg in de Regionale Opleidingsgroep Orthopedie Oost. Eind 2018 zal ik mij opleiding afronden in de Sint Maartenskliniek Nijmegen. Mijn interesse voor de orthopedie begon tijdens mijn studententijd door mijn interesse voor sport en beweging.

Meer lezen …

Join2care heeft zijn oorsprong in de lente van 2016. Tijdens een filosofisch gesprek over de zorg in het algemeen en de orthopedie in het bijzonder constateren Albert en Stijn dat de zorg behoorlijk achterloopt als het gaat om het gebruik van ICT. Tegelijkertijd merken zij op dat een deel van de zorg die zij in de dagelijkse orthopedische praktijk bieden, ook plaats kan vinden in de eerste lijn, met ondersteuning vanuit de tweede lijn. Subsitutie van zorg van de tweede naar de eerstelijn is een trend, voortkomend uit het streven naar kostenreductie.

Flowchart als leidraad

Albert en Stijn zien mogelijkheden en beginnen gesprekken met verschillende spelers binnen de innovatieve gezondheidszorg. Ze ontwikkelen een eerste flowchart, waarin ze trachten kennis vanuit de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)-standaarden, de richtlijnen van de NOV (Nederlandse Orthopedische Vereniging) en kennis uit de leerboeken en praktijk te bundelen tot een leidraad, die de huisarts kan helpen een waarschijnlijkheidsdiagnose te stellen. Hieraan koppelen ze een behandeladvies. Ze organiseren bijeenkomsten met huisartsen om de flowchart te toetsen en verder te verbeteren. Hij wordt uitgedeeld aan de huisartsen die betrokken waren bij de eerste bijeenkomsten. De eerste druk van deze flowchart is groot (A3 formaat) en onoverzichtelijk. Ondanks het enthousiasme onder huisartsen blijkt deze vorm in de praktijk niet goed werkbaar en niet altijd op de juiste tijd en plaats beschikbaar.

Klaar voor de toekomst

Kortom, een digitale versie is vereist. Met verschillende ontwikkelaars van medische applicaties wordt gesproken, maar de ontwikkelkosten blijken fors. Met het geld dat beschikbaar komt via het bewustzijnsproject van het Radboudumc wordt een website gemaakt, waarop de flowchart digitaal beschikbaar is.

Stijn van Gennip

Stijn van Gennip

Orthopedisch Chirurg

In 2016 ben ik samen met Albert het project ‘bewegingszorg’ gestart. Dit is ontstaan vanuit de wens om efficiëntere en goedkopere zorg te bieden, waarbij de patiënt de beste zorg op de juiste plaats ontvangt.

Meer lezen …

Neem contact met ons op

Over ons

Join2care heeft zijn oorsprong in de lente van 2016. Tijdens een filosofisch gesprek over de zorg in het algemeen en de orthopedie in het bijzonder constateren Albert en Stijn dat de zorg behoorlijk achterloopt als het gaat om het gebruik van ICT. Tegelijkertijd merken zij op dat een deel van de zorg die zij in de dagelijkse orthopedische praktijk bieden, ook plaats kan vinden in de eerste lijn, met ondersteuning vanuit de tweede lijn. Subsitutie van zorg van de tweede naar de eerstelijn is een trend, voortkomend uit het streven naar kostenreductie.

Flowchart als leidraad

Albert en Stijn zien mogelijkheden en beginnen gesprekken met verschillende spelers binnen de innovatieve gezondheidszorg. Ze ontwikkelen een eerste flowchart, waarin ze trachten kennis vanuit de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)-standaarden, de richtlijnen van de NOV (Nederlandse Orthopedische Vereniging) en kennis uit de leerboeken en praktijk te bundelen tot een leidraad, die de huisarts kan helpen een waarschijnlijkheidsdiagnose te stellen. Hieraan koppelen ze een behandeladvies. Ze organiseren bijeenkomsten met huisartsen om de flowchart te toetsen en verder te verbeteren. Hij wordt uitgedeeld aan de huisartsen die betrokken waren bij de eerste bijeenkomsten. De eerste druk van deze flowchart is groot (A3 formaat) en onoverzichtelijk. Ondanks het enthousiasme onder huisartsen blijkt deze vorm in de praktijk niet goed werkbaar en niet altijd op de juiste tijd en plaats beschikbaar.

Klaar voor de toekomst

Kortom, een digitale versie is vereist. Met verschillende ontwikkelaars van medische applicaties wordt gesproken, maar de ontwikkelkosten blijken fors. Met het geld dat beschikbaar komt via het bewustzijnsproject van het Radboudumc wordt een website gemaakt, waarop de flowchart digitaal beschikbaar is.

Albert van Houten

Albert van Houten

Orthopedisch Chirurg

In 2013 ben ik gestart met mijn opleiding tot orthopedisch chirurg in de Regionale Opleidingsgroep Orthopedie Oost. Eind 2018 zal ik mij opleiding afronden in de Sint Maartenskliniek Nijmegen. Mijn interesse voor de orthopedie begon tijdens mijn studententijd door mijn interesse voor sport en beweging.

Meer lezen …

Stijn van Gennip

Stijn van Gennip

Orthopedisch Chirurg

In 2016 ben ik samen met Albert het project ‘bewegingszorg’ gestart. Dit is ontstaan vanuit de wens om efficiëntere en goedkopere zorg te bieden, waarbij de patiënt de beste zorg op de juiste plaats ontvangt.

Meer lezen …

Neem contact met ons op