Join2Care

Behandelalgoritme voor orthopedie in de eerste lijn

 • Beslisboom knieklachten
 • Varus-valgus test
 • Lachmann test
 • Flexie/extensie van de knie
 • Voorste schuiflade test
 • Beslisboom heupklachten
 • Beslisboom schouderklachten
 • Hawkins test
 • Passieve exorotatietest
 • Jobe test
 • Painful arc
 • AC compressietest
 • Spurling test

“Door vanaf het eerste contact met de patiënt de juiste vragen te stellen en de beste keuzes te maken kunnen zowel huisarts als orthopeed hun tijd optimaal besteden aan doelgerichte voorlichting  en behandeling. Zo verbeteren we samen de zorg.”